Help
Results must:
Results must

Pick start and end date Date:
From:   
  
To:   
Etymology explained There are 0 replies:
guest guest  
Etymology explained Original post: Wed 6/23/2021 at 9:14 AM

Ben je op zoek naar de betekenis van een afkorting, spreekwoord of straattaal-woord? Kijk op Watbetekent.nl voor een uitgebreide uitleg over de herkomst, betekenis en etymologie van allerlei Nederlandse woorden!

Attached Files:
30 words - excluding quoted text
Original Post New